درباره ما

شعار :  سرعت ارزشیابی با برگه ی آزمون
چشم انداز :
 •  تثبیت نشان برگه ی آزمون به عنوان برند برتر کشور
 •  کسب سهم عمده بازار در حوزه خدمات آموزشی
 •  احراز جایگاه برترین مجری پروژه های نرم افزاری وب بنیاد در کشور
 •  احراز جایگاه برترین محصول نرم افزاری وب بنیاد کشور در زمینه ارائه خدمات آموزشی
ارزش ها :
 •  احترام به حقوق مشتری و تلاش مجدانه برای تحقق آن
 •  پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای، قانون و تعهدات
 •  خلاقیت و نوآوری در تولید محصول و ارائه خدمات
 •  صداقت و درستکاری در قبال مشتریان و جامعه
خدمات ها :
 •  امکان طراحی و چاپ برگه های آزمون برای تمامی مقاطع تحصیلی
 •  امکان طراحی سربرگ اختصای برای هر آزمون
 •  امکان طراحی و چاپ پاسخنامه خام برای هر آزمون
 •  امکان طراحی و چاپ پاسخنامه کلید برای هر آزمون
بیانیه ماموریت : ارائه خدمات آموزشی و کمک آموزشی با نرم افزارهای وب بنیاد
صاحب امتیاز :  کریم نیکو صفت راد