پرسش و پاسخ های متداول

نحوی ثبت نام
از نوار ابزار بالای وب سایت بر روی لینک ثبت نام کلیک نموده و وارد صفحه ی ثبت نام شوید توجه داشته باشید جهت ثبت نام باید کد ملی خود را با دقت وارد نمایید
جواب
جواب
نحوی طراحی آزمون
جواب
جواب
جواب
جواب
جواب
جواب
نحوی پرداخت
جواب
جواب